سلیمی: کمبودهای وزنه برداری را در نهاد ریاست جمهوری مطرح کردیم/ دخالتی در امور فنی تیم ملی نمی کنم

سلیمی: کمبودهای وزنه برداری را در نهاد ریاست جمهوری مطرح کردیم/ دخالتی در امور فنی تیم ملی نمی کنم

نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: جلسه‌ای درباره کم و کاستی‌های این رشته ورزشی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.